6-stupňová prevodovka s ručným radením

Preraďujte s ľahkým chodom a bez vibrácií.

6-stupňová prevodovka s ručným radením kombinuje vysoký komfort radenia a jazdy s efektívnosťou a agilnou ovládateľnosťou. Obsluha pomocou radiacej páky má ľahký chod a je bez vibrácií. Zmena rýchlostného stupňa sa realizuje poddajne. Vďaka veľkému celkovému prevodu prevodovky zostávajú otáčky motora v každej jazdnej situácii čo najnižšie.

Z toho vyplývajú výhodné hodnoty spotreby a vysoký akustický komfort. Obzvlášť krátky
1. prevodový stupeň umožňuje jemné manévrovanie pri nižších rýchlostiach, kým 6. prevodový stupeň je dlhý, čím sa podporuje efektívne jazdenie z hľadiska spotreby.