Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS a 9G-TRONIC

Možná obsluha so šetrením paliva a pohodlne.

Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS odbremeňuje vodiča od manuálneho radenia a presviedča svojím jemným a takmer nebadateľným priebehom radenia. 7 jemne odstupňovaných prevodových stupňov udržuje otáčky motora v každej jazdnej situácii čo najnižšie. To sa pozitívne prejaví na spotrebe paliva a vylepší sa aj akustický komfort. 
Obsluha sa realizuje komfortne prostredníctvom radiacej páky DYNAMIC SELECT na volante. Pomocou radiaceho pádla za lúčmi volantu je možné aj ručné radenie. K ďalším výhodám prevodovky patrí jej dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť, ako aj nízke náklady.

Automatická prevodovka 9G-TRONIC má 9 prevodových stupňov, ktoré udržiavajú otáčky motora v každej jazdnej situácii na čo najnižšej úrovni. Veľké odstupňovanie prevodovky optimalizuje agilitu a schopnosť pohonu vozidla vo všetkých prevádzkových stavoch a zlepšuje schopnosť rozbehu.
Tlmenie vibrácií meniča krútiaceho momentu umožňuje jazdu pri nízkych otáčkach a pomáha tak usporiť palivo. Výrazná rýchlostná charakteristika prevodovky pomáha aj v reálnej prevádzke a pri vysokých rýchlostiach udržiavať nízku úroveň otáčok a tým aj nízku spotrebu paliva.