Asistent sledovania dopravných značiek

Odľahčuje pri často meniacich sa obmedzeniach rýchlosti.

Asistent sledovania dopravných značiek zobrazuje vodičovi rozpoznané obmedzenia rýchlosti, zákazy vjazdu a zákazy predchádzania, ako aj zrušenie takýchto obmedzení. V prípade rozpoznania nerešpektovania zákazu vjazdu aktivuje varovanie. To pomáha najmä na trasách s často sa meniacimi obmedzeniami rýchlosti, napríklad v oblasti stavenísk. 
Vizuálny a zvukový signál varuje vodiča napríklad pri rozpoznaní porušenia zákazu vjazdu.