Automatické spínanie osvetlenia

Zvyšuje jazdný komfort a bezpečnosť premávky

Automatické riadenie osvetlenia

Automatické spínanie osvetlenia počas jazdy automaticky zapína alebo vypína stretávacie svetlá, vždy v závislosti od aktuálne prevládajúcich svetelných pomerov. To odbremeňuje vodiča a zvyšuje bezpečnosť premávky. Zvýšenie komfortu vodiča je značné najmä pri častej zmene svetelných pomerov, napríklad pri vjazdoch a výjazdoch v prípade tunelov, podjazdov alebo parkovacích domov.