Aký je rozdiel medzi nabíjaním striedavým prúdom a nabíjaním jednosmerným prúdom?
Aký je rozdiel medzi nabíjaním striedavým prúdom a nabíjaním jednosmerným prúdom?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Akumulátor je už zahrnutý v kúpnej cene. Nevznikajú tak žiadne dodatočné náklady súvisiace s prenájmom akumulátora. Finančné riziko výmeny akumulátora v prípade, keby došlo k výraznému zníženiu kapacity vášho akumulátora, je poistené certifikátom k akumulátoru. Jeho platnosť je maximálne 8 rokov od prvej registrácie vozidla, resp. do najazdenia 160 000 km. Na ďalšie otázky týkajúce sa akumulátora a certifikátu k akumulátoru vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text