Bedrová opierka v sedadle vodiča

Pomáha chrbtici.

Bedrová opierka v operadle sedadla vodiča umožňuje individuálne prispôsobenie ergonomickým potrebám vodiča týkajúcim sa komfortu. Nastavenie obidvoch airbagoch sa vykonáva pneumaticky. Výšku airbagu a stupeň vypuklosti je možné ovládať prostredníctvom 4-polohového spínača na vonkajšej strane sedadla vodiča.