THERMOTRONIC

Konštantne príjemná komfortná klíma v interiéri.

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC sa automaticky stará o konštantne príjemnú klímu v priestore vodiča, a to aj pri priamom slnečnom žiarení alebo pri veľmi vysokých resp. veľmi nízkych vonkajších teplotách.
Pritom sú teplota, intenzita ventilácie a distribúcia vzduchu pomocou snímačov regulované podľa vopred vykonaných nastavení a neustále sú prispôsobované aktuálnym podmienkam. Integrované odvlhčovanie vzduchu ponúka spoľahlivú ochranu pred zarosenými oknami. Všetky hlavné funkcie sa nastavujú pomocou ovládacieho prvku na stredovej konzole a zvolené nastavenia sa zobrazujú na displeji a v prípade príslušnej výbavy na dotykovom displeji. Integrovaný filter častí tvorí bariéru pre peľ z kvetov a prach.