Digitálne rádio (DAB)

Na prijímanie digitálnych noriem DAB a DAB+.

Digitálne rádio rozširuje rádio resp. multimediálne systémy o digitálny prijímač na príjem terestriálnych rozhlasových staníc vysielaných podľa digitálnych noriem DAB a DAB+. Nadchne veľkými možnosťami výberu (v závislosti od krajiny), dobrým príjmom a pôsobivým zvukovým obrazom.

Okrem toho ponúka kvalitné doplnkové informácie, napríklad o dopravnom dianí alebo o rozhlasovom programe. Keďže prenos digitálne vysielaných programov zatiaľ nemá celoplošné pokrytie, digitálne rádio sa v závislosti od intenzity signálu automaticky prepína z digitálneho na analógový príjem a naopak.