Združený prístroj s farebným displejom

Multifunkčný a dobre čitateľný.

Atraktívny združený prístroj umožňuje pomocou farebného displeja s uhlopriečkou 14 cm (5,5 palca) dobre čitateľné zobrazenia a prehľadné vedenie pomocou menu v zornom poli vodiča. Všetky relevantné informácie je možné – v závislosti od zvolenej výbavy vozidla – vyberať v ponuke a zobraziť na farebnom displeji.

K tomu patria cestovný počítač s údajmi o spotrebe ECO, priemerná spotreba paliva, výška hladiny v nádrži AdBlue® a zvolené údaje o vozidle. Dodatočne môžete v ponuke otvoriť rádio, navigáciu, médiá, telefón, asistenčné systémy, nastavenia vozidla a servis. Výber ponuky sa realizuje prostredníctvom tlačidla dotykového ovládania vľavo na multifunkčnom volante. Farebný displej je umiestnený medzi tachometrom vľavo a meračom počtu otáčok.