Audiosystém MB

Rádio s pridanou hodnotou.

Audiosystém Mercedes-Benz ponúka okrem analógového príjmu rádia aj rozhranie Bluetooth® s funkciou hlasitého hovoru a rozhranie USB. Ovláda sa pomocou tlačidiel umiestnených priamo na 1-DIN zariadení na stredovej konzole. Pod rádiom zostáva voľná ďalšia 1-DIN šachta, napríklad ako odkladací priestor.

Najdôležitejšie znaky výkonnosti audiosystému Mercedes-Benz:

  • Rozhrania a jednotky: Bluetooth© rozhranie s funkciou hlasného hovoru a USB rozhranie
  • Rádio s dvojitým ladičom
    Základné nastavenia: nastavenie zvuku (basy, výšky, stlmenie, vyváženie), samostatné nastavenie hlasitosti pre audio a telefón
  • 2-cestný reproduktor vpredu
  • Obsluha prostredníctvom tlačidiel na zariadení
  • Zabudované v šachte 1-DIN stredovej konzoly
  • S možnosťou voliteľného rozšírenia o digitálne rádio