Navigácia

Čo najpriamejší príchod do cieľa.

Táto výbava premieňa multimediálne systémy MBUX (Mercedes-Benz User Experience) na plnohodnotný navigačný systém. Vďaka navádzaniu do cieľa dokážu vodiči svoje trasy zvládnuť pohodlnejšie a rýchlejšie, lebo systém prevezme nepríjemné vyhľadávanie ulíc a orientačných čísiel.

Navigačný systém je plne integrovaný do koncepcie ovládania a zobrazovania: Ovládanie sa vykonáva buď pomocou dotykového displeja alebo pomocou dotykových ovládacích tlačidiel v pravej časti volantu. Navigačné pokyny sa zobrazujú tak na dotykovom displeji, ako aj na displeji združeného prístroja.