Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Podporuje vodiča pri udržaní sa v jazdnom pruhu.

Nepozornosť alebo únava môžu spôsobiť, že sa s vozidlom dostanete mimo jazdného pruhu bez toho, aby ste to spozorovali. Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu môže potom vodiča okamžite varovať akusticky aj opticky. Pri vozidlách s predným alebo zadným náhonom je možné dodatočne pocítiť haptickú výstrahu na základe vibrácií vo volante. Ak by vodič nereagoval, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu môže jednostrannými zásahmi bŕzd prispieť k vráteniu vozidla späť do jazdného pruhu. To, či vozidlo nevybočilo za súvislé vodorovné dopravné značenie jazdného pruhu, dokáže systém rozpoznať pomocou kamery.