Systém núdzového volania Mercedes-Benz

Automatické núdzové volanie pre rýchlu pomoc.

V prípade dopravnej nehody dokáže systém núdzového volania Mercedes-Benz pomôcť skrátiť čas, ktorý uplynie do príchodu záchranárov na miesto nehody. Prenos údajov sa vykonáva prostredníctvom komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby vo vozidle. Núdzové volanie je možné spustiť automaticky prostredníctvom snímačov nárazu alebo ho môže spustiť ručne aj vodič stlačením tlačidla SOS v stropnej ovládacej jednotke. Odošle sa potom núdzovému číslu Mercedes-Benz alebo lokálnej centrále núdzového volania. 

Systém vytvorí jazykové spojenie s centrálou núdzového volania Mercedes-Benz alebo s lokálnou centrálou núdzového volania a poskytne presnú polohu, ako aj ostatné informácie, ktoré sú potrebné na efektívnu záchranu a vyslobodenie. Súčasne dostane manažér vozového parku oznámenie a je informovaný o jednotlivých opatreniach. Funkcia „Systém núdzového volania Mercedes-Benz“ je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla. Pre jej využívanie nie je potrebné akceptovať žiadne osobitné podmienky používania.