Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

Komfort sedenia stlačením tlačidla.

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča možno stlačením tlačidla prispôsobiť individuálnym potrebám týkajúcim sa komfortu a vďaka jeho vysokej miere ergonómie spĺňa kritériá združenia Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Elektricky možno nastaviť pozdĺžnu polohu sedadla, výšku sedadla, ako aj sklon opierky a sedacej podušky.

Funkcia pamäte ukladá polohu sedadla až pre 3 vodičov a pri výmene vodiča znovu rýchlo obnoví individuálne nastavenie na tlačidle. Toto je obzvlášť praktické, keď vozidlo využívajú viacerí vodiči. Obsluha funkcie pamäte a nastavenie sedadla sa realizuje prostredníctvom ovládacieho prvku vo dverách vodiča.