Cúvacia kamera

Spoľahlivá pomoc pri parkovaní a manévrovaní.

Cúvacia kamera pomáha vodičovi pri cúvaní, parkovaní a manévrovaní: Kamera umiestnená nad zadnými dverami prenáša obrázky z blízkeho okolia priamo za vozidlom smerom dopredu do kokpitu na dotykovú obrazovku multimediálneho systému.

Kamera sa automaticky aktivuje pri zaradení spiatočky. Vypne sa až po dokončení manévrovania. Alternatívne je možné ručne zapnúť a vypnúť prenos prostredníctvom spínača na ovládacej lište multimediálneho systému. Prostredníctvom obrazových informácií, zobrazených dynamických hlavných línií a funkcie priblíženia, ktorá je k dispozícii v spojení so spojovacou guľou, je možné výrazne vylepšiť výhľad vodiča a prevádzkovú bezpečnosť za vozidlom. To platí najmä pri prechádzaní veľmi úzkymi cestami, pri manévrovaní, pri pripájaní a odpájaní prívesu. Použitie cúvacej kamery tak môže pomôcť zabrániť osobným ujmám a poškodeniu plechu pri cúvaní a manévrovaní.