Môžem do môjho el.poh.skr.voz. naložiť toľko ako do voz.so spaľ.motorom?
Môžem do môjho elektricky poháňaného skriňového vozidla naložiť toľko ako do vozidla so spaľovacím motorom?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Vozidlo eVito disponuje veľkorysým ložným priestorom skriňového vozidla Vito so spaľovacím motorom, pretože jeho akumulátory sa nachádzajú v spodku vozidla. Vďaka ložnému priestoru s maximálnym objemom 6,6 m3 a dostatočnému užitočnému zaťaženiu zvláda skriňové vozidlo eVito spĺňať požiadavky kladené každodennými pracovnými úlohami.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text