Výhľad dozadu napriek deliacej stene.

Oddeľuje priestor pre cestujúcich od ložného priestoru.

Úplná deliaca stena na stĺpiku C s oknom umožňuje výhľad do ložného priestoru, resp. v spojení s oknom v zadných výklopných dverách alebo v zadných dverách dozadu. Chráni priestor pre cestujúcich pred nákladom, oddeľuje ho od ložného priestoru a izoluje ho od nečistôt, prachu a hluku. Okrem toho zvyšuje ventilačný komfort, pretože kúrenie dokáže vyhriať priestor pre vodiča a cestujúcich rýchlejšie. 

Na strane ložného priestoru umožňuje deliaca stena v spojení s náležitými upevňovacími pásmi predpisové zaistenie nákladu. Okrem toho sa náklad ukladá ľahšie priamo na deliacu stenu.