Aktívny asistent brzdenia

Pomoc v rozsahu od varovania až po núdzové brzdenie.

Aktívny asistent brzdenia

Aktívny asistent brzdenia dokáže pomôcť zabrániť nehodám s vozidlami idúcimi vpredu alebo nehodám s križujúcimi chodcami resp. dokáže zmierniť následky takýchto nehôd. V prípade rozpoznania nebezpečenstva kolízie sa najprv aktivuje vizuálne a zvukové varovanie. Ak vodič začne brzdiť, tak v prípade potreby sa aktivuje adaptívny asistent brzdenia. Ten v prípade potreby zvýši tlak v brzdovej sústave s cieľom vyhnúť sa kolízii. Ak by vodič naďalej zostal pasívny, systém automaticky aktivuje samočinné núdzové brzdenie. Pri nízkych rýchlostiach môže tento zásah stačiť na to, aby sa zabránilo nehode v dôsledku nárazu zozadu.