DISTRONIC

Uľahčí prácu počas nezáživných jázd.

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC

Radarom podporovaný aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC automaticky udržiava odstup od vozidiel idúcich vpredu a podporuje vodiča a znižuje námahu napríklad počas jazdy na diaľnici alebo v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom. S cieľom udržať bezpečnostný odstup aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC samočinne zrýchľuje vozidlo alebo ho pribrzďuje maximálne s polovičným brzdným výkonom. Ak systém zistí, že je potrebné intenzívnejšie brzdenie zo strany vodiča, zaznie prerušovaný výstražný tón a na združenom prístroji sa rozsvieti výstražný symbol.

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC môže byť aktivovaný ovládaním páčky TEMPOMATU rýchlosťou 20 km/h. Pracuje v rýchlostnom rozsahu od 0 do 200 km/h. Stlačením plynového pedálu alebo zatiahnutím páky TEMPOMAT-u sa znova vozidlo rozbehne a automaticky sa urýchli až na nastavenú rýchlosť vzhľadom na dopravnú situáciu.