Systém inteligentného osvetlenia s LED

Smeruje svetlo tam, kde ho potrebujete.

Osvetlenie reagujúce podľa jazdnej situácie.

Systém inteligentného osvetlenia s LED zlepšuje výhľad vodiča, a tým aj bezpečnosť jazdy, pretože dokáže prispôsobiť osvetlenie vozovky podľa rôznych jazdných situácií. Na to je vybavený adaptívnymi svetlometmi, ktoré sa natáčajú zvislo aj vodorovne a umožňujú zmenu intenzity svetla.

Do rozsahu výbavy patria okrem iného aj asistent diaľkového svetla, ktorý môže zabrániť oslepovaniu protiidúcich vozidiel, ako aj aktívne osvetlenie zákrut, ktoré natáča svetlomety smerom do zákrut, čím výrazne zlepšuje osvetlenie vozovky. Ďalšími funkciami sú osvetlenie mimo obce a diaľničné osvetlenie, pri ktorých sa osvetlenie vozovky tiež upravuje podľa príslušnej jazdnej situácie.