ATTENTION ASSIST

Dokáže varovať vodiča pred únavou.

Vyhodnocuje relevantné parametre na včasné rozpoznanie únavy vodiča.

ATTENTION ASSIST dokáže pomôcť pri eliminovaní mikrospánku a prispieva, predovšetkým počas dlhých jázd a pri jazde v noci, k vyššej bezpečnosti jazdy. Ak systém rozpozná typické príznaky únavy alebo nepozornosti, aktivuje sa vizuálne aj zvukové varovanie a systém vyzve vodiča, aby si urobil prestávku. Pri analýze správania vodiča počas jazdy sa vyhodnocujú pohyby volantom, z čoho sa potom zostaví individuálny profil vodiča.

Na multifunkčnom displeji združeného prístroja sa zobrazí päťstupňový farebný stĺpcový ukazovateľ, ktorý vizualizuje aktuálnu úroveň pozornosti vodiča. Ak by asistent ATTENTION ASSIST zistil nízku úroveň pozornosti, zobrazí sa symbol šálky kávy a zaznie zvukový signál, čím systém navrhne vodičovi, aby si urobil prestávku. Systém je aktívny pri rýchlosti od 60 do 200 km/h. Na združenom prístroji môžete nastaviť jeho citlivosť a súčasne ho môžete aj vypnúť.