Asistent jazdy pri bočnom vetre

Pomáha udržať stopu pri bočnom vetre.

Redukuje vybočenie z jazdného pruhu pomocou zásahu bŕzd.

Asistent jazdy pri bočnom vetre včas rozpoznáva vybočenie z jazdného pruhu spôsobené silnými nárazmi bočného vetra a podporuje vodiča pri udržaní sa v jazdnom pruhu. Pretože nečakané vybočenie vozidla z jazdného pruhu môže vyvolať neprimerané reakcie vodiča v podobe náhlych pohybov volantom. Asistent jazdy pri bočnom vetre preto od rýchlosti 80 km/h automaticky dokáže korigovať smer jazdy vozidla. Vďaka tomu sa výrazne zmenšuje vybočenie z jazdného pruhu a vplyv nárazov bočného vetra je vo veľkej miere kompenzovaný resp. redukovaný.