Mercedes-Benz SUSTAINEER

Mercedes-Benz SUSTAINEER

Inovátor v oblasti trvalo udržateľnej mestskej mobility

Plnoelektrické úžitkové vozidlo založené na modeli Mercedes Benz eSprinter v sebe spája množstvo inovatívnych riešení na zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy či na zlepšenie zdravia a bezpečnosti vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky. 

  • Nositeľ technológií s inovatívnymi riešeniami pre lepšiu kvalitu života, bezpečnosť cestnej premávky v mestách, ochranu klímy, ochranu zdrojov, ako aj zdravie a bezpečnosť vodičov
  • Filtre jemného prachu na prednom module a spodku vozidla kompenzujú emisie o viac ako 50 percent
  • Energia zo solárnej strechy umožňuje zvýšenie dojazdu o niekoľko tisíc kilometrov ročne
  • Inovatívne recyklované materiály demonštrujú potenciál recyklačného hospodárstva
  • Zvýšenie tepelnej účinnosti kúrením v blízkosti tela zvyšuje komfort a dojazd
  • Od druhej polovice roka 2022 bude divízia Mercedes-Benz Vans postupne predstavovať trvalo udržateľnú koncepciu opráv akumulátorov pohonu vo všetkých segmentoch transportérov

 

Úžitkové vozidlá určené na poslednú míľu, ktoré sú klimaticky neutrálne, dokážu samy vytvárať ekologický elektrický prúd a aktívne vylepšovať kvalitu vzduchu v mestách: s nositeľom technológií SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER) poskytuje divízia Mercedes-Benz Vans konkrétny pohľad na to, ako by mohla vyzerať trvalá udržateľnosť v mestskej distribučnej doprave budúcnosti. Plnoelektrické úžitkové vozidlo založené na modeli Mercedes Benz eSprinter v sebe spája množstvo inovatívnych riešení na zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy či na zlepšenie zdravia a bezpečnosti vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi ne patria napríklad filtre jemného prachu na prednom module a spodku vozidla, solárny panel na streche, konštrukčné diely z recyklovaných materiálov či kúrenie v blízkosti tela. Inovácie a technické riešenia zabudované v nositeľovi technológií SUSTAINEER boli navrhnuté tak, aby boli pripravené na sériovú výrobu a aby sa mohli použiť v budúcich generáciách vozidiel divízie Mercedes Benz Vans.