Smernica o pneumatikách | Mercedes-Benz
Skriňové vozidlo Sprinter

Nový štítok pneumatiky EÚ.

Nový štítok pneumatiky EÚ:
viac transparentnosti, menej emisií.

1. mája 2021 Európska únia zavedie nové nariadenie o značení pneumatík vzhľadom k efektivite spotreby paliva a k iným parametrom. To by vám malo umožniť, aby ste sa vedome mohli rozhodnúť pre pneumatiky s vyššou efektivitou spotreby paliva. To môže prispieť v prípade súkromne aj služobne používaných vozidiel k zníženiu nákladov a nižším emisiám.

Okrem toho vďaka tomuto podporuje platné nariadenie cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Cestná premávka a znižovanie emisií CO2, ktoré z nej vznikajú, pri dosiahnutí tohto cieľa hrajú veľkú úlohu.

Porovnanie starého a nového štítku pneumatiky EÚ.

Nový štítok pneumatiky pre EÚ (obrázok vpravo) ešte prehľadnejšie a jednoduchšie zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti ako efektivitu spotreby paliva, priľnavosť na mokrej vozovke a valivý hluk pneumatiky. Okrem toho obsahuje piktogramy o priľnavosti v prípade snehu a ľadu1 a aj kód QR, pomocou ktorého si môžete zobraziť informačný list produktu.

Znaky nového štítku pneumatiky EÚ.

  • Nový štítok pneumatiky platí okrem pneumatík osobných vozidiel aj pre pneumatiky autobusov a nákladných vozidiel (triedy pneumatík C1, C2, C3)
  • Nová, kratšia stupnica pre efektivitu spotreby paliva s klasifikáciou2 A až E
  • Nová, kratšia stupnica pre priľnavosť na mokrej vozovke s klasifikáciou2 A až E
  • Nové zobrazenie tried hlučnosti s klasifikáciou2 A až C

Doplnkové informácie na novom štítku pneumatiky:

  • Rozpoznávanie typu pneumatiky (č. art. pneumatiky)
  • Nové piktogramy pre priľnavosť na zasneženej vozovke (3PMSF) a zľadovatenej vozovke1
  • Kód QR na rozpoznanie typu pneumatiky s odkazom na databázu produktov EÚ (EPREL)
1

Pneumatiky na ľad sú určené na povrch vozovky pokrytý vrstvou ľadu alebo pevnou vrstvou snehu a mali by sa používať len pri veľmi náročných poveternostných podmienkach (napr. pri nízkych teplotách). Okrem toho môže používanie pneumatík na ľad pri miernych poveternostných podmienkach (napr. mokrá vozovka alebo vyššie teploty) hlavne v oblasti priľnavosti, manipulácie a opotrebenia spôsobiť stratu výkonu pneumatiky.

2

Na stupnici efektivity spotreby paliva a priľnavosti na mokrej vozovke „A“ predstavuje najvyššiu triedu výkonu a „E“ tú najnižšiu. V prípade zobrazenia tried hlučnosti (valivý hluk) „A“ predstavuje najvyššiu triedu výkonu a „C“ tú najnižšiu.

Piktogramy na štítku pneumatiky EÚ.

Icon für Rollgeräusch

Valivý hluk.

Externý valivý hluk sa udáva v decibeloch a delí sa na 3 triedy A, B a C.
Icon für Schneegriffigkeit

Priľnavosť na zasneženej vozovke.

Symbol pre priľnavosť na zasneženej vozovke označuje pneumatiky, ktoré sú vhodné na využívanie na snehu.
Icon für Eisgriffigkeit

Priľnavosť na zľadovatenej vozovke.

Symbol pre priľnavosť na zľadovatenej vozovke označuje pneumatiky, ktoré spĺňajú minimálne hodnoty pre priľnavosť na zľadovatenej vozovke.
K údajom o novom nariadení o značení pneumatík ohľadom efektivity spotreby paliva a iných parametrov. Upozorňujeme, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť premávky do veľkej miery závisí od štýlu vašej jazdy a špecifických okolností (napr. počasia, topografie, dopravnej situácie). Spotreba paliva sa môže výrazne znížiť spôsobom jazdy priaznivým pre životné prostredie. V rámci zlepšenia efektivity spotreby paliva a priľnavosti na mokrej vozovke sa odporúča pravidelne kontrolovať tlak v pneumatike. Upozorňujeme, že brzdná dráha a dráha zastavenia sa môže meniť v závislosti od rýchlosti, ktorou idete a poveternostných podmienok a mali by ste dodržovať príslušný bezpečnostný odstup. V prípade otázok a ďalších informácií máte k dispozícii svojho partnera Mercedes-Benz.