Dôsledky pre zákazníkov I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz - Dôsledok WLTP pre zákazníka

Dôsledky pre zákazníkov.

Jednotná certifikácia, rôzne zdanenie.

Dôsledky pre daň z motorových vozidiel.

V mnohých členských krajinách Európskej únie sú emisie CO2 vozidla aj základom pre zdanenie – toto je v kompetencii národných vlád. Vo väčšine európskych krajín so zdanením v závislosti od emisií CO2 však ešte neexistujú žiadne záväzné rozhodnutia o tom, ako majú byť zdanené vozidlá s certifikáciou podľa WLTP. Členské štáty EÚ musia v zásade zmenu zdanenia uskutočniť až k 01.01.2021.

Možno očakávať, že hodnoty emisií CO2 merané pomocou postupu WLTP budú vyššie ako hodnoty merané pomocou postupu NEDC. Ak vzorec pre zdanenie nebude príslušným spôsobom zmenený, bude to viesť k vyšším daniam z motorových vozidiel.  

Už od začiatku s optimalizovanou spotrebou.

Riadenie spotreby prostredníctvom konfigurátora CO2.

V prípade novej certifikačnej metódy WLTP môžete s úsporou paliva začať už pri konfigurácii vášho vozidla. Pretože divízia Mercedes-Benz Vans transparentne vykazuje špecifické hodnoty emisií CO2 pre každé jedno vozidlo. Tak už pri konfigurácii vozidla viete, ako sa vybavenie vozidla prejaví na spotrebe paliva.

Hmotnosť možno znížiť pomocou konštrukčných dielov s optimalizovanou hmotnosťou, medzi ktoré patrí napríklad pružina zadnej nápravy zo sklolaminátu vo vozidle Sprinter, ktorá znižuje hmotnosť vozidla o cca 12 kg. Odpor vzduchu možno okrem iného optimalizovať čo najviac uzatvoreným dizajnom kolies, montovanými dielmi s priaznivým obtekaním vzduchu alebo obloženiami spodnej časti vozidla. A valivý odpor možno znížiť napríklad pomocou príslušne optimalizovaných pneumatík. Tak môžete vaše vozidlo vybaviť podľa vašich želaní nielen s ohľadom na funkčnosť a komfort, ale aj s cieľom čo najnižšej spotreby paliva.