RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Meranie emisií častíc uhlíka

Real Driving Emissions (RDE).

Pri novej certifikačnej metóde sa merajú aj emisie škodlivých látok počas reálnej prevádzky vozidla na ceste: Pri najnovších emisných normách Euro 6c, Euro 6d-TEMP a Euro 6d je certifikácia WLTP v laboratóriu doplnená o meranie emisií škodlivých látok na ceste. Zistenie emisií pri skutočnej jazde („Real Driving Emissions“, skrátene RDE) má zabezpečiť, aby boli hraničné hodnoty škodlivých látok platné pre oxidy dusíka a množstvo častíc dodržané nielen v laboratórnych podmienkach, ale aj v reálnej premávke na cestách. Pre tento účel sa na vozidlo upevnia zariadenia PEMS (Portable Emission Measurement System), pomocou ktorých sa meria podiel škodlivých látok v emisiách počas jazdy.

Takzvaný faktor konformity (Conformity Factor, CF) udáva, maximálne o koľko vyššie smú byť hodnoty namerané v premávke v porovnaní s laboratórnymi hodnotami Euro 6. Po prechodnom období smú byť ešte hodnoty oxidov dusíka a množstva častíc v prípade emisnej normy Euro 6d o 50 % vyššie ako hodnoty predpísané v laboratóriu. Táto prirážka odzrkadľuje toleranciu merania prenosných meracích zariadení pri skúškach RDE, pričom má byť každoročne prekontrolovaná a prípadne znížená.