Prechodné obdobie I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz - Prechodné obdobie pri zmene na WLTP

Prechodné obdobie.

Rôzne termíny zmeny v rámci EÚ.

Prechodné obdobie pri zmene z NEDC na WLTP.

Platí nasledujúci fakt: Do konca roka 2020 musí všetkých 28 štátov EÚ prejsť na novú certifikáciu WLTP. Časový plán pre odkomunikovanie hodnôt spotreby a emisií, ako aj prispôsobenia zdanenia motorových vozidiel však v rámci EÚ nie je jednotný.

Hodnoty NEDC zostávajú predbežne zachované.

Rozdiely medzi pôvodnými hodnotami NEDC a hodnotami NEDC vypočítanými na základe WLTP.

Popri hodnotách WLTP musia byť do konca roka 2020 pre všetky vozidlá naďalej zisťované hodnoty NEDC. Tieto hodnoty sú uvedené aj v technických preukazoch motorových vozidiel. Preto sa budú v budúcnosti na základe certifikácie WLTP pomocou metódy zadefinovanej zákonodarcami vypočítavať hodnoty NEDC. Pritom naďalej platia rámcové podmienky stanovené vo WLTP.

Vypočítané hodnoty NEDC tvoria základ pre zistenie emisií CO2 vozidiel od určitého výrobcu. Pretože tieto hodnoty boli pôvodne zadefinované na základe certifikácie NEDC.

Rôzne termíny, iné hraničné hodnoty.

Triedy vozidiel M1 a N1 - rozdiely

Pri certifikácii WLTP sa medzi vozidlami s registráciou ako osobné vozidlo (M1) a vozidlami s registráciou ako úžitkové vozidlo (N1) rozlišuje tak z hľadiska hraničných hodnôt, ako aj z hľadiska termínov zavedenia: Vozidlá s registráciou ako úžitkové vozidlo N1, skupina II a III, a vozidlá triedy N2 prejdú z certifikácie NEDC na certifikáciu WLTP o jeden rok neskôr ako vozidlá s registráciou ako osobné vozidlo. To znamená: WLTP platí pre nové typové schválenia s registráciou ako úžitkové vozidlo N1, skupina II a III, ako aj pre triedu N2 od 01.09.2018 a od 01.09.2019 pre všetky novo zaregistrované vozidlá.

Výnimku tvoria vozidlá s referenčnou hmotnosťou vyššou ako 2 840 kg, ktoré sa môžu vyskytovať v prípade modelu Sprinter. Na tieto vozidlá sa WLTP nevzťahuje. Ich certifikácia bude aj naďalej prebiehať podľa emisnej normy Euro VI na skúšobnej stanici pre motory. Pri referenčných hmotnostiach medzi 2 380 kg a 2 840 kg existuje právo voľby medzi certifikáciou WLTP na valcovej skúšobnej stanici a certifikáciou na skúšobnej stanici pre motory.