Prevzatie ojazdeného vozidla | Servis Mercedes-Benz
Prevzatie ojazdeného vozidla

Prevzatie ojazdeného vozidla.

Recyklácia ojazdeného vozidla.

Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia v spoločnosti Mercedes-Benz.

Spoločnosť Mercedes-Benz si je ako vynálezca automobilu vedomá svojej veľkej zodpovednosti a prehlasuje trvalo udržateľnú a ekologickú mobilitu za integrálnu súčasť svojej podnikovej stratégie. Ekologické vytváranie produktov, ktoré je sformulované v smerniciach spoločnosti Mercedes-Benz AG týkajúcich sa ochrany životného prostredia, pritom zohľadňuje celý životný cyklus produktu od návrhu cez výrobu a používanie produktu až po jeho likvidáciu a opätovné použitie.

Základom pre efektívne zužitkovanie vozidiel po fáze ich používania je ich recyklovateľnosť, ktorú neustále zlepšujeme. Táto je predpokladom pre efektívne opätovné použitie a zhodnotenie obsiahnutých cenných materiálov našimi partnermi.

Ak by ste sa niekedy naozaj museli rozlúčiť so svojím vozidlom, tak vás prosíme, aby ste ho odovzdali v rámci našej siete na prevzatie vozidiel. Mercedes-Benz organizuje jednoduché a bezplatné spätné prevzatie, ako aj ekologické zhodnotenie vášho vozidla v súlade so zákonom.

Vrátenie vášho vozidla a s tým spojené efektívne opätovné použitie materiálov sú cenným príspevkom k uzatvoreniu kolobehu recyklácie a k ochrane všetkých našich zdrojov.

Prevzatie.

Prevzatie vášho vozidla.

Aby ste to pri vracaní vášho vozidla mali čo najjednoduchšie, prevádzkuje spoločnosť Mercedes-Benz plošnú sieť miest určených na prevzatie vozidiel. Pri vrátení vozidla v rámci našej siete na prevzatie vozidiel sa postaráte o to, že vaše vozidlo bude zhodnotené v súlade so zákonmi a že obsiahnuté cenné materiály budú získané späť a následne znovu použité pre nové produkty. Vďaka tomu poskytnete cenný príspevok k šetrnému zaobchádzaniu s naším životným prostredím a k zlepšeniu efektivity využívania prírodných zdrojov.

Po odovzdaní vozidla a registračných dokumentov jednému z našich partnerov dostanete doklad o zhodnotení, ktorý potvrdzuje likvidáciu v súlade so zákonmi. Tento doklad spravidla potrebujete pri následnom definitívnom odhlásení vozidla z evidencie na vašom registračnom úrade.

Ako majiteľ vozidla Mercedes-Benz môžete vaše vozidlo za nasledujúcich podmienok bezplatne vrátiť späť v našej sieti na prevzatie vozidiel:

  • Ide o vozidlo určené na prepravu osôb s maximálne 9 miestami na sedenie alebo o vozidlo určené na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3,5 tony.
  • Vozidlo je alebo bolo pred odhlásením z evidencie minimálne jeden mesiac zaregistrované v niektorej z členských krajín EÚ.
  • Staré vozidlo nesmie obsahovať žiadny odpad a musí byť kompletné (pohon, podvozok, karoséria, katalyzátor, elektronické riadiace jednotky).

Zhodnotenie.

Zhodnotenie cenných surovín.

Váš Mercedes-Benz už síce môže mať to najlepšie za sebou, no ešte ani zďaleka nie je na konci svojej cesty.

Vďaka najmodernejším recyklačným technológiám je možné znovu využiť veľkú časť materiálov vozidla a tým pádom ušetriť cenné suroviny a výrazne odbremeniť životné prostredie.

  1. Opätovné využitie cenných surovín.