Návody na obsluhu | Transportéry Mercedes-Benz
Návody na obsluhu. Zažite interaktivitu

Návody na obsluhu. Zažite interaktivitu.

Ask Mercedes.

Váš inteligentný virtuálny asistent pre nové vozidlo Sprinter v aplikácii. S funkciou četu a rozšírenej reality.

Oboznámte sa s technikou a obsluhou našich vozidiel. Jednoducho, názorne a informatívne.
Ponúkané interaktívne návody na obsluhu sa vzťahujú len na vozidlá, ktoré zodpovedajú nemeckým predpisom.