MobiloVan pre súkromných zákazníkov | Transportéry Mercedes-Benz
Mercedes-Benz MobiloVan

Bezhraničná mobilita: Mercedes-Benz MobiloVan.

A jazda môže pokračovať.

Vybavené - so službou Mercedes-Benz MobiloVan pre môj transportér.

Bezstarostná mobilita po dobu až 30 rokov.

Našim vozidlám veríme. A to až tak veľmi, že si Mercedes-Benz MobiloVan môžete bezplatne predĺžiť až na 30 rokov. Pre tento účel postačuje, keď vykonávaním pravidelnej údržby poveríte autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz. Potom sa MobiloVan automaticky predlžuje až do nasledujúceho servisného termínu – maximálne až na 30 rokov. Obnovenie služby MobiloVan je možné kedykoľvek, a to dokonca aj vtedy, keď posledná údržba mešká niekoľko rokov.

  1. Servisné výkony

  2. Bezpečnosť

1

Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Platnosť Predĺženie Obnovenie

od dátumu prvej registrácie vozidla 01.10.2012 pre všetky vozidlá Sprinter, Vito a Citan.

až do nasledujúcej nutnej údržby u servisného partnera Mercedes-Benz.

možné kedykoľvek na základe vykonania údržby u servisného partnera Mercedes-Benz.

Základná doba platnosti 2 roky Predĺženie od údržby po údržbu až do dosiahnutia 30 rokov od prvej registrácie vozidla
Pri technických poruchách a návštevách servisu v rámci záruky alebo kulancie profitujete z mnohých služieb spojených s mobilitou.    Pri technických poruchách profitujete z mnohých služieb spojených s mobilitou.

Pomocou týchto služieb vás udržiavame v pohybe.

Pre ktoré vozidlá platí záruka dlhodobej mobility?

Mercedes-Benz MobiloVan platí bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov pre všetky vozidlá Citan, Sprinter, Vito a Marco Polo ACTIVITY1

  • s dátumom prvej registrácie vozidla od 01.10.2012,
  • ktoré boli predané a dodané spoločnosťou Mercedes-Benz AG alebo predajnou organizáciou Mercedes-Benz v oblasti platnosti
  • a ktoré sú v čase využitia služby zaregistrované a prevádzkované v týchto krajinách.
1

Dbajte na platné výluky. Mercedes-Benz MobiloVan napríklad neplatí v prípade nedbanlivého správania. Podrobné informácie získate u našich autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz alebo vo vašom doplnkovom návode vo vozidle. Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY. Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov. Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Služby pri technických poruchách návštevách servisu v rámci záruky a kulancie
(> 2 pracovné hodiny)1
  2 roky od prvej registrácie vozidla, potom od servisného termínu po servisný termín, max. 30 rokov Prvá registrácia vozidla
Cestovné náklady spojené s príjazdom technika na miesto poruchy resp. s jeho odjazdom z miesta poruchy. x  
Pomoc na mieste v prípade malých opráv nepresahujúcich hodnotu 150 eur vrátane DPH (ďalšie materiálové náklady na pneumatiky, akumulátory, kľúče, pohonné látky a spotrebné materiály sú z prevzatia nákladov vylúčené). x  
Odtiahnutie k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi Mercedes-Benz. x  
Náklady na prepravu taxíkom/prepravnou službou/verejnou hromadnou dopravou do maximálnej výšky 75 eur vrátane DPH v prípade poruchy alebo mobility zabezpečovanej servisnou dielňou. x x
Služba vyzdvihnutia a dovezenia vozidla v okruhu 50 km od vášho autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz. x x2
Náhradné vozidlo počas doby trvania opravy, maximálne 3 pracovné dni. Táto služba sa riadi trhovo obvyklými podmienkami (napr. spoluúčasť pri prenajatom vozidle). Typ náhradného vozidla závisí od dostupnosti. Iné náklady, ako napr. výdavky na pohonné látky, nebudú prevzaté. x x3
Letenka/vlakový lístok pre cestu tam a späť do výšky 400 eur na osobu vrátane DPH pre vás a vašich spolucestujúcich. x  
Hotelová izba s raňajkami počas doby trvania opravy, maximálne však do troch pracovných dní a do výšky 400 eur na osobu pre vás a vašich spolucestujúcich. x  
 
1

Platí pre opravy, ktoré sa vykonávajú v súvislosti so zárukou na nové vozidlo, ručením za vecné nedostatky alebo kulanciou a trvajú dlhšie ako dve hodiny. Včas sa prosím spojte s vaším autorizovaným servisným partnerom Mercedes-Benz, aby mohol naplánovať vašu mobilitu počas pobytu vášho vozidla v servise.

2

Vrátane služby vyzdvihnutia vozidla.

3

Alternatívne k iným službám mobility.

Mercedes-Benz MobiloVan nekončí na hraniciach.

Bezhraničná mobilita v tuzemsku i zahraničí v rámci celej Európy.

Dávajte si vysoké ciele. My vám ich pomôžeme dosiahnuť.

Spoločnosť Mercedes-Benz disponuje jednou z najhustejších servisných sietí v Európe. Približne 3 000 autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz vám v nepriaznivých situáciách s istotou pomôže. Sme tu pre vás 24 hodín denne a s profesionálnym prístupom.

Na služby Mercedes-Benz MobiloVan máte nárok pri jazdách po takmer celej Európe.1, 2

1

Neplatí pre zámorské departementy a teritóriá.

2

Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Albánsko Veľká Británia Čierna Hora
Andorra Grécko Holandsko
Rakúsko Maďarsko Nórsko
Belgicko Island Poľsko
Bosna a Hercegovina Írsko Portugalsko
Bulharsko Taliansko Rumunsko
Chorvátsko Kosovo Srbsko
Cyprus (Severný a Južný) Lotyšsko Slovenská republika
Česká republika Lichtenštajnsko Slovinsko
Dánsko Litva Španielsko
Estónsko Luxembursko Švédsko
Fínsko Macedónsko Švajčiarsko
Francúzsko Malta Turecko1
Nemecko Moldavsko Ukrajina
Gibraltár Monako  
 
1

Platné od dátumu prvej registrácie vozidla 01.09.2013.