Prehľad pre podnikateľov | Transportéry Mercedes-Benz
Servis Mercedes-Benz pre transportéry

Servis Mercedes-Benz pre váš transportér.

Nič iné okrem projektu vás nemusí trápiť.

Vybavené - so servisom Mercedes-Benz pre môj transportér.

Naša práca: Udržiavať váš transportér v bezchybnom stave.

Vaši zákazníci od vás požadujú maximálnu spoľahlivosť a kvalitu. Prečo by ste teda mali od vášho transportéra požadovať menej? Pretože vaše podnikanie bude fungovať iba vtedy, ak bude aj váš transportér spoľahlivo fungovať každý deň.

So servisom Mercedes-Benz máte po svojom boku partnera, ktorý váš transportér pozná najlepšie a pomôže vám ho - a spolu s ním aj vaše podnikanie - spoľahlivo udržať v dobrom stave. Ako výrobca napokon poznáme váš transportér až do najmenších detailov.

Vďaka osvedčenej kvalite Mercedes-Benz tak budete môcť byť vždy bezpečne a hospodárne na cestách. K bezproblémovému jazdeniu vám pomôžu aj naši pracovníci: sú špeciálne vyškolení a vďaka našej hustej servisnej sieti sú vždy vo vašej blízkosti.

Prehľad našich služieb.

  1. Servisná dielňa  2. Originálne diely

  3. Pomoc na cestách1

Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Prehľad vašich výhod.

  1. Servisná dielňa

  2. Originálne diely

  3. Pomoc na cestách