Záruka I Mercedes-Benz
Záruka na nové vozidlo Mercedes-Benz

Záruka na nové vozidlo Mercedes-Benz.

Zodpovednosť, ktorú radi prevezmeme.

Pre všetky transportéry Mercedes-Benz platí v rámci Európy dvojročná záruka na nové vozidlo. Zmluvný prísľub záruky vám poskytne naša príslušná organizácia v krajine, kde sa predáva vozidlo.

Záruka na nové vozidlo platí odo dňa dodania pre vaše čerstvo vyrobené vozidlo alebo odo dňa prípadnej skoršej prvej registrácie vozidla bez obmedzenia počtu kilometrov. Dopĺňa zákonné ručenie za vecné vady a poskytuje vám pocit istoty počas prvých dvoch rokov.

Oblasť platnosti záruky na nové vozidlo zahŕňa Európsky hospodársky priestor, Andorru, Izrael, Monako, Čiernu Horu, San Maríno, Švajčiarsko, Srbsko, Turecko a Vatikán.