Valníkové vozidlo Sprinter | Technické údaje | Mercedes-Benz
Motor OM651

Pod kapotou: Technické údaje, rozmery a hmotnosť valníkového vozidla Sprinter.

Rozmery a hmotnosti.

Dĺžka vozidla
Variant kabíny
Prípustná celková hmotnosť (PCH)
Náhon

Rázny a hospodárny pohyb vpred.

4 motorizácie.

Kto chce byť úspešný, potrebuje silný pohon: 4-valcový dieselový motor s 3 úrovňami výkonu a dieselový motor V6 vo vozidle Sprinter príkladne kombinujú silu a úspornosť. Osvedčené motory boli z hľadiska spotreby paliva ešte viac zoptimalizované, napríklad aj znížením trenia vo vnútri motora. Všetky motorizácie sú k dispozícii tak s prevodovkou s ručným radením,1 ako aj s automatickou prevodovkou.

Dodržiavanie prísnej emisnej normy Euro 6 resp. Euro VI zaisťuje technológia selektívnej katalytickej redukcie SCR (Selective Catalytic Reduction). Táto metóda v dieselových motoroch znižuje emisie oxidov dusíka tým, že spaliny sú vedené cez katalyzátor a oxidy dusíka2 sa pridaním aditíva AdBlue® na báze vody premieňajú na dusík a vodu.

1

Sériová 6-stupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

2

Medzi oxidy dusíka (NOx) patria oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).

Prehľad motorizácií vozidla Sprinter:

  • Radový 4-valcový dieselový motor s 3 stupňami výkonu
  • Dieselový motor V6  

Motory a hodnoty spotreby.

Typ vozidla
Pohon
Emisná norma