Čo môžem urobiť, aby pri nabíjaní nedochádzalo k špičkám zaťaženia?
Čo môžem urobiť, aby pri nabíjaní nedochádzalo k špičkám zaťaženia?






















Ligtbox Caption Text
Answer Text

Pomocou služby „Inteligentné riadenie nabíjania“1 od Mercedes PRO connect môžete váš autopark pozostávajúci z elektrických vozidiel nabíjať postupne a minimalizovať tak potrebný inštalovaný elektrický príkon a tým pádom aj náklady na energiu. Na ďalšie otázky týkajúce sa nabíjania elektrických vozidiel vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.  

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text