Vzťahuje sa na akumulátor záruka?
Vzťahuje sa na akumulátor záruka?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ak by počas prvých 8 rokov, resp. počas prvých 160 000 km po prvej registrácii došlo k výraznému zníženiu kapacity akumulátora, tak máte v rukách poistku vo forme certifikátu k akumulátoru. Náklady na výmenu akumulátora potom znášame my. A to najlepšie: Certifikát k akumulátoru je už zahrnutý v kúpnej cene.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text