Vzťahuje sa na akumulátor záruka?
Vzťahuje sa na akumulátor záruka?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ak by počas prvých 8 rokov, resp. počas prvých 160 000 km po prvej registrácii došlo k výraznému zníženiu kapacity akumulátora, tak máte v rukách poistku vo forme certifikátu k akumulátoru. Náklady na výmenu akumulátora potom znášame my. A to najlepšie: Certifikát k akumulátoru je už zahrnutý v kúpnej cene.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text