Aký dojazd možno bežne s elektr. poháňaným transportérom MB dosahovať?
Aký dojazd možno bežne s elektricky poháňaným transportérom Mercedes-Benz dosahovať?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Dojazd vášho elektricky poháňaného transportéra Mercedes-Benz v prvom rade závisí od konfigurácie vozidla, najmä od výberu maximálnej rýchlosti. Skutočný dojazd ďalej závisí od individuálneho spôsobu jazdy, podmienok na cestách a v premávke, vonkajšej teploty, používania klimatizácie, kúrenia a ďalších elektrických spotrebičov. Zobrazenie dostupnosti výkonu a stupne rekuperácie vám pomáhajú pri čo najefektívnejšom využívaní nabitia batéria a dosahovaní veľkého dojazdu.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text