Úplne presvedčivé: skriňové vozidlo Sprinter.

 

Progresívny, eficientný, spoľahlivý.

Progresívny, eficientný, spoľahlivý.

Je taký všestranný, že ľahko nájdete ten správny typ pre Vašu prepravnú úlohu. Navyše vyzerá tak dobre, že v pozitívnom zmysle slova vzbudzuje pozornosť. Nové skriňové vozidlo Sprinter ponúka vďaka 4 dĺžkam vozidla, 3 výškam strechy a objemu ložného priestoru až 17 m3 pôsobivú rozmanitosť. Jeho početné varianty a výbavy umožňujú vytvorenie nielen hospodárnych základných vozidiel, ale aj vozidiel s rozsiahlou výbavou.

V prípade vozidiel s novo dostupným predným náhonom sú výhodami napríklad výhodná základná cena, prídavné užitočné zaťaženie a nižšia nakladacia hrana v porovnaní s vozidlami s náhonom na zadné kolesá.

Vodiči profitujú z inteligentnej koncepcie ovládania a zobrazovania, ako aj z modulárnej koncepcie odkladania, ktorú možno podobne ako výber multimediálnych a asistenčných systémov individuálne prispôsobiť vašim potrebám. Overené sme samozrejme zachovali. Tak možno napríklad bez veľkých zmien naďalej používať mnohé riešenia nadstavieb a rozšírení.

Sprinter tak vďaka inovačnej sile a viac ako 20-ročným skúsenostiam znovu nasadzuje latku ako progresívne, eficientné a spoľahlivé riešenie mobility, ktoré vašu firmu posunie ďalej.

Prednosti.

  1. Koncepcia produktu
  2. Zosieťovanie
  3. Riešenia pre odvetvia
  4. Bezpečnosť
  5. Hospodárnosť
Pastva pre oči, praktickosť pre prácu.

Už z optického hľadiska je nové skriňové vozidlo Sprinter vrcholným dielom: Jeho dizajn je v súlade s modernou dizajnovou koncepciou Mercedes-Benz, ktorá je založený na zmyslovej čistote ("Sensual Purity"). Kokpit bol takisto vytvorený nanovo a presviedča tak svojím vysoko hodnotným dizajnom, ako aj vynikajúcou funkčnosťou. Napríklad aj svojou inteligentnou modulárnou koncepciou odkladania a funkciou KEYLESS-START.

Ložný priestor môžete pomocou praktických voliteľných prvkov, medzi ktoré patrí vnútorný strešný nosič batožiny1, plastové dno s optimalizovanou hmotnosťou a podbehy kolies s možnosťou uloženia nákladu, presne prispôsobiť vašim požiadavkám. Voliteľná podpera pre palety v nástupnom schodíku posuvných dverí stabilizuje náklad, napr. pri prejazdoch zákrut, a umožňuje efektívnejšie upevnenie.

K ďalším výhodám patrí široká ponuka druhov pohonu: V závislosti od použitia a požadovaných jazdných vlastností si môžete skriňové vozidlo Sprinter objednať s náhonom na predné kolesá, náhonom na zadné kolesá alebo náhonom na všetky kolesá2. Radenie sa vykonáva manuálne pomocou 6-stupňovej prevodovky s ručným radením3 alebo automaticky pomocou automatickej prevodovky 7G-TRONIC PLUS resp. automatickej prevodovky 9G-TRONIC, ktorá je vo svojom segmente jedinečná4.

Vaša mobilita 4.0.

Pre maximálnu hospodárnosť a spríjemnenie práce sú pre Sprinter na želanie k dispozícii rôzne rádiá, multimediálne systémy a riešenia pre konektivitu. V závislosti od potrieb siaha ponuka od držiaka pre chytrý telefón cez rádio s rozhraním Bluetooth® a funkciou hlasitého hovoru až po multimediálny systém s dotykovým displejom s vysokým rozlíšením, rýchlou navigáciou s pevným diskom a 3D zobrazením mapy a integráciou chytrého telefónu5. Ovládanie je také, ako si želáme: jednoduché. Multimediálne systémy možno napríklad ovládať pomocou dotykového displeja s vysokým rozlíšením alebo pomocou dotykových ovládacích tlačidiel na multifunkčnom volante. Všetky ovládacie a zobrazovacie prvky sú dobre prístupné a ľahko čitateľné.
Keďže k modernému svetu práce patria digitálne riešenia, vybavili sme Sprinter integrovaným komunikačným modulom, ktorý tvorí technický základ pre nepretržité internetové pripojenie vozidla. To umožňuje využívanie aktuálnych a budúcich služieb Mercedes PRO. Vaše výhody siahajú od minimalizovaných prestojov cez predvídavý manažment údržby až po digitálnu knihu jázd, ktorá eliminuje zbytočné papierovanie.

Sprinter je všade tam, kde treba niečo prepraviť.

Skriňové vozidlo Sprinter umožňuje mnohé: 4 dĺžky vozidla, 3 výšky strechy a 4 motorizácie tvoria základ pre pôsobivú rozmanitosť variantov. Vďaka tomu si môžete nakonfigurovať vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou až 5 500 kg. V prípade najväčšej zo 4 dĺžok vozidla a najvyššej z 3 striech ponúka skriňové vozidlo Sprinter objem ložného priestoru až 17 m3. V prípade potreby k nemu možno navyše pripojiť príves s hmotnosťou až 3 500 kg.

Viac ako 600 špeciálnych výbav, medzi nimi napríklad špeciálne riešenia pre vozový park a podvozok, umožňuje skriňové vozidlo Sprinter presne prispôsobiť vašim potrebám. Pomocou voliteľnej podpery pre palety, obložených podbehov kolies a vnútorného strešného nosiča batožiny možno ľahšie vyriešiť mnohé prepravné úlohy. Pre špeciálne požiadavky odvetví ponúka Mercedes-Benz VanSolution kompletné riešenia z výroby a v rámci partnerského programu „Mercedes-Benz VanPartner” riešenia nadstavieb a rozšírení v osvedčenej kvalite na báze dvoch faktúr (najprv kúpa základného vozidla a potom poverenie špecializovanej spoločnosti vykonaním nadstavby alebo prestavby).

Istota na vašej ceste za úspechom.

Sprinter je skrz naskrz dimenzovaný pre bezpečnosť. Solídny základ pre tento účel tvorí holá karoséria, ktorá je vďaka svojej konštrukcii a materiálovému zloženiu mimoriadne stabilná.
K tomu sa pridávajú početné asistenčné systémy. Pretože aj ten najskúsenejší vodič sa dostane do situácií, v ktorých môže byť podpora vítaná a užitočná. Ponuka siaha od sériového asistenta jazdy pri bočnom vetre až po aktívneho asistenta brzdenia a asistenta udržiavania v jazdnom pruhu – oba sú v prípade vozidiel s prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg súčasťou sériovej výbavy. 3 kamerové riešenia, od cúvacej kamery so zobrazením vo vnútornom zrkadle až po 360° kameru, na želanie zlepšujú už aj tak dobrý prehľad z pracoviska vodiča. Voliteľne dostupné vysokovýkonné svetlomety s LED pri jazde v tme ďaleko a jasne osvetľujú vozovku.
V najhoršom prípade môže vodiča v prípade kolízie ochrániť sériový airbag. Na želanie je k dispozícii 5 ďalších airbagov pre vodiča a spolujazdca.

Úsporný, keď na tom záleží.

Ak sa rozhodnete pre Sprinter, tak získate vozidlo, ktoré svoju hospodárnosť pôsobivo dokazuje už viac ako 20 rokov. Nové skriňové vozidlo Sprinter so svojou osvedčenou kvalitou a spoľahlivosťou pokračuje v tomto príbehu. Pritom už od začiatku profitujete z jeho hospodárnosti: vďaka atraktívnej základnej cene a početným možnostiam konfigurácie, pri ktorých si objednáte presne to, čo naozaj potrebujete.

A pretože radi vylepšujeme už aj tak dobré veci, tak sme z hľadiska spotreby ešte viac zoptimalizovali naše dieselové motory. Ďalšie plusové body pre hospodárnosť vašej firmy vyplývajú z užitočného zaťaženia, ktoré je približne o 50 kg vyššie6. Vďaka 50 l hlavnej nádrži7 a podlahovej krytine z plastu8, ktoré sú k dispozícii na želanie, môžete ešte viac znížiť hmotnosť vozidla. Skriňové vozidlo Sprinter navyše presviedča vylepšenou ponukou priestoru6 a o 80 mm nižším dnom ložného priestoru6. Tak možno do neho ešte lepšie nakladať a rovnako jednoduchšie je aj nastupovanie.

Skriňové vozidlo Sprinter tak spája nízku spotrebu paliva a inteligentnú funkčnosť do komplexného a hospodárneho riešenia mobility.

1

Vnútorný strešný nosič batožiny bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

2

Náhon na všetky kolesá bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

3

Sériová 6-stupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

4

K dispozícii len v kombinácii s náhonom na predné kolesá.

5

Integrácia chytrého telefónu bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

6

V kombinácii s náhonom na predné kolesá, v porovnaní s náhonom na zadné kolesá.

7

Hlavná nádrž s objemom 50 litrov je voliteľne k dispozícii pre skriňové vozidlo Sprinter v kombinácii s náhonom na predné kolesá.

8

Podlahová krytina z plastu je voliteľne k dispozícii pre skriňové vozidlo Sprinter.

Možno ho prispôsobiť takmer každej požiadavke.

Dĺžka vozidla
Kompaktná
Štandardná
Dlhá
Extra dlhá
Druh strechy
Normálna strecha
Vysoká strecha
Supervysoká strecha
Max. dĺžka ložného priestoru
Max. výška ložného priestoru
Max. ložná plocha
Max. objem ložného priestoru
2 607 mm
1 789 mm
4,357 m2
7,8 m3
2 607 mm
2 079 mm
4,357 m2
8,8 m3
3 272 mm
1 789 mm
5,539 m2
9,5 m3
3 272 mm
2 079 mm
5,539 m2
11 m3
4 307 mm
2 009 mm
6,9 m2
14 m3
4 307 mm
2 243 mm
6,9 m2
15,5 m3
4 707 mm
2 009 mm
7,606 m2
15,5 m3
4 707 mm
2 243 mm
7,606 m2
17 m3

Uľahčuje ťažkú prácu.

Cieľom kokpitu s jeho vynikajúcim výhľadom dookola je čo najviac spríjemniť vodičovi jeho každodennú prácu. Pre tento účel je na výber 5 rôznych sedadiel vodiča, ktoré dokážu splniť rôzne nároky na komfort. Medzi nimi sú aj sedadlá, ktoré spĺňajú kritériá združenia „Aktion Gesunder Rücken“ AGR e. V. Moderná koncepcia ovládania a zobrazovania sa okrem iného vyznačuje tým, že umožňuje integráciu chytrých telefónov a ovládanie voliteľných multimediálnych systémov prostredníctvom dotykových displejov a multifunkčného volantu. O poriadok v priestore pre vodiča sa stará modulárne skonštruovaná koncepcia odkladania s dobre prístupnými odkladacími priestormi – na želanie aj s krytom – a dômyselným multifunkčným boxom, ktorý možno využívať na pohodlné písanie.

Komfortné sedadlo vodiča

Multimediálny systém MBUX s 10,25-palcovým dotykovým displejom

Odkladací priestor pre chytré telefóny vrátane bezdrôtového nabíjania

Vyklápacie veká pre odkladacie priečinky vľavo a vpravo

KEYLESS-START

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC

Mercedes PRO: zjednodušuje a urýchľuje Vaše podnikanie.

Mercedes PRO1 je novou značkou spoločnosti Mercedes-Benz Vans, ktorá zahŕňa všetky aktuálne a budúce služby, riešenia a digitálne služby pre vaše každodenné podnikanie. Náš cieľ: využívať digitálne možnosti pre zefektívnenie vášho podnikania.
Mercedes PRO pritom do jedného celku na webovej platforme spája všetky služby, ktoré sú pre vás podstatné. Na začiatku budú k dispozícii vybrané služby, ktoré budú neustále rozširované a individuálne prispôsobované vašim potrebám. Našou ambíciou je prepojiť vaše potreby s technológiami budúcnosti, ktoré sme vyvinuli, a následne ich inteligentným spôsobom integrovať do vašej každodennej práce.

1

Mercedes PRO je k dispozícii vo vybraných európskych krajinách a od 09/2018 aj v USA. Ďalšie informácie získate od vášho predajcu Mercedes-Benz.

Lorem Ipsum