Sprinter Tourer | Technické údaje | Mercedes-Benz
Motor OM651

Pod kapotou: Technické údaje, rozmery a hmotnosť vozidla Sprinter Tourer.

Rozmery a hmotnosti.

Dĺžka vozidla
Druh strechy
Prípustná celková hmotnosť (PCH)
Náhon

Rázny a hospodárny pohyb vpred.

4 motorizácie.

Kto chce byť úspešný, potrebuje silný pohon: 4-valcový dieselový motor s 3 úrovňami výkonu a dieselový motor V6 [Sprinter Tourer s registráciou ako osobné vozidlo: kombinovaná spotreba paliva: 8,2 l/100 km; kombinované emisie CO2: 214 g/km. Uvedené hodnoty spotreby platia len pre voliteľnú automatickú prevodovku bez náhonu na všetky kolesá]1* vo vozidle Sprinter príkladne kombinujú silu a úspornosť. Osvedčené motory boli z hľadiska spotreby paliva ešte viac zoptimalizované, napríklad aj znížením trenia vo vnútri motora. Všetky motorizácie sú k dispozícii tak s prevodovkou s ručným radením,2 ako aj s automatickou prevodovkou.

Dodržiavanie prísnej emisnej normy Euro 6 resp. Euro VI zaisťuje technológia selektívnej katalytickej redukcie SCR (Selective Catalytic Reduction). Táto metóda v dieselových motoroch znižuje emisie oxidov dusíka tým, že spaliny sú vedené cez katalyzátor a oxidy dusíka3 sa pridaním aditíva AdBlue® na báze vody premieňajú na dusík a vodu.

1

Sprinter Tourer s registráciou ako osobné vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; kombinované emisie CO2: 214 g/km [*]; trieda účinnosti: C. Uvedené hodnoty spotreby platia len pre voliteľnú automatickú prevodovku bez náhonu na všetky kolesá. Náhon na všetky kolesá bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Sériová 6-stupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Skutočné hodnoty spotreby závisia okrem iného od hmotnosti vozidla a od zvolených prvkov výbavy.

2

Sériová 6-stupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018.

3

Medzi oxidy dusíka (NOx) patria oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).

Prehľad motorizácií vozidla Sprinter:

  • Radový 4-valcový dieselový motor s 3 úrovňami výkonu
  • Dieselový motor V61
1

Sprinter Tourer s registráciou ako osobné vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; kombinované emisie CO2: 214 g/km [*]; trieda účinnosti: C. Uvedené hodnoty spotreby platia len pre voliteľnú automatickú prevodovku bez náhonu na všetky kolesá. Náhon na všetky kolesá bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Sériová 6-stupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude predbežne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Skutočné hodnoty spotreby závisia okrem iného od hmotnosti vozidla a od zvolených prvkov výbavy.

Motory a hodnoty spotreby.

Typ vozidla
Pohon
Emisná norma
[*] Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel uvádza „Príručka o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe prúdu nových osobných motorových vozidiel“, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).