Je nab. kábel pri kúpe el. poháň. transportéra MB súčasťou rozs.dodávky?
Je nabíjací kábel pri kúpe elektricky poháňaného transportéra Mercedes-Benz súčasťou rozsahu dodávky?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Nabíjací kábel nie je súčasťou rozsahu dodávky vášho elektricky poháňaného transportéra Mercedes-Benz. Na želanie si možno z výroby objednať 4 nabíjacie káble so zástrčkou nabíjacieho kábla typu 2. Môžete si zvoliť dĺžku 4 m alebo 8 m a 1-fázové alebo 2-fázové nabíjanie. Na ďalšie otázky týkajúce sa nabíjacích káblov vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text