Čo je pre mňa lepšie - elektr.poháň. transp. alebo transp. so spaľ.mot.?
Čo je pre mňa lepšie - elektricky poháňaný transportér alebo transportér so spaľovacím motorom?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

V závislosti od profilu používania a pri zohľadnení finančnej podpory elektromobility sa môžu celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO) elektricky poháňaného transportéra pohybovať na úrovni vozidla so spaľovacím motorom. Viac svetla do tejto problematiky prináša nástroj eCost Calculator: Poskytuje informácie, pomocou ktorých možno ročné prevádzkové náklady spojené s vaším aktuálnym vozidlom porovnať s celkovými ročnými nákladmi súvisiacimi s elektricky poháňaným transportérom Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text