Je nutné si akumulátor osobitne zakúpiť, resp. vziať na lízing?
Je nutné si akumulátor osobitne zakúpiť, resp. vziať na lízing?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Akumulátor je už zahrnutý v kúpnej cene. Nevznikajú tak žiadne dodatočné náklady súvisiace s prenájmom akumulátora. Finančné riziko výmeny akumulátora v prípade, keby došlo k výraznému zníženiu kapacity vášho akumulátora, je poistené certifikátom k akumulátoru. Jeho platnosť je maximálne 8 rokov od prvej registrácie vozidla, resp. do najazdenia 100 000 km. Na ďalšie otázky týkajúce sa akumulátora a certifikátu k akumulátoru vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text