Skriňové vozidlo eVito | Lízing | Podnikateľské účely | Mercedes-Benz

Financovanie a služby pre skriňové vozidlo eVito.

Servis Mercedes-Benz

Dobrá poistka už od začiatku: vozidlo eVito vrátane balíka údržby a certifikátu k akumulátoru.

Integrovaný balík údržby1

Integrovaný balík údržby pokrýva v rámci prvých štyroch údržbových prehliadok počas prvých štyroch rokov náklady na údržbové práce v súlade so servisným zošitom a špecifikáciami od výrobcu. Vďaka pravidelnej a odbornej kontrole vysokovoltových komponentov a ďalších častí a funkcií vozidla sa môžete spoľahnúť na zachovanie pripravenosti vášho transportéra na prevádzku, ako aj na zachovanie jeho hodnoty. Dnes a aj v budúcnosti.

Vrátane certifikátu k akumulátoru2

Prostredníctvom bezplatného certifikátu k akumulátoru sa spoločnosť Mercedes-Benz AG v nadväznosti na klasické poskytovanie záruky počas ďalších 6 rokov alebo do najazdenia 100 000 km zaväzuje uhradiť náklady spojené s poruchami vysokovoltového akumulátora, pričom kupujúcemu vozidla Mercedes-Benz eVito garantuje, že maximálna kapacita vysokovoltových akumulátorov v rámci skupiny akumulátorov nebude nižšia ako 66 Ah.

Mercedes-Benz Service24 a MobiloVan.

V prípade, že by ste predsa len niekde zostali stáť, vám profesionálny Servis24h Mercedes-Benz pomôže dostať sa do vášho cieľa. So zárukou mobility Mercedes-Benz MobiloVan1 sú táto a mnohé ďalšie užitočné služby štandardnou súčasťou každého nového transportéra Mercedes-Benz.

1

Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.