Ktoré riešenia konektivity ponúka spol. MB pre elektr. poháň. transp.?
Ktoré riešenia konektivity ponúka spoločnosť Mercedes-Benz pre elektricky poháňané transportéry?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mnohé z početných služieb Mercedes PRO connect sú k dispozícii aj pre elektricky poháňané transportéry. Obe služby „Inteligentné riadenie nabíjania“ a „Diaľkové riadenie nabíjania“1 sú exkluzívne k dispozícii pre vozidlá s elektrickým pohonom. Tieto služby zabezpečujú vyššiu hospodárnosť a komfort nabíjania. Na ďalšie otázky týkajúce sa služieb Mercedes PRO connect vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text