Je nab. kábel pri kúpe el. poháň. transportéra MB súčasťou rozs.dodávky?
Je nabíjací kábel pri kúpe elektricky poháňaného transportéra Mercedes-Benz súčasťou rozsahu dodávky?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Nabíjací kábel  je súčasťou rozsahu dodávky vášho elektricky poháňaného transportéra Mercedes-Benz. Na želanie si možno navyše  z výroby objednať 4 nabíjacie káble so zástrčkou nabíjacieho kábla typu 2. Môžete si zvoliť dĺžku 4 m alebo 8 m a 1-fázové alebo 3-fázové nabíjanie. Na ďalšie otázky týkajúce sa nabíjacích káblov vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text