Akou zástrčkou nab. kábla môžem nabíjať môj el. poháň. transportér MB?
Akou zástrčkou nabíjacieho kábla môžem nabíjať môj elektricky poháňaný transportér Mercedes-Benz?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Systém zvaný Combined Charging System (CCS) vám v prípade vozidla eVito Tourer PRO ponúka na nabíjacích staniciach a nabíjacích skrinkách vysokú mieru flexibility: V prípade striedavého prúdu (AC) nabíja s výkonom max. 11 kW a v prípade jednosmerného prúdu (DC) s výkonom max. 50 kW. Voliteľne môžete rýchlo znovu získať dojazd na rýchlonabíjacích staniciach s jednosmerným prúdom a výkonom dokonca až 110 kW.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text