Je nutné si akumulátor osobitne zakúpiť, resp. vziať na lízing?
Je nutné si akumulátor osobitne zakúpiť, resp. vziať na lízing?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Akumulátor je už zahrnutý v kúpnej cene vášho vozidla eVito Tourer PRO. Nevznikajú tak žiadne dodatočné náklady súvisiace s prenájmom akumulátora. Finančné riziko výmeny akumulátora v prípade, keby došlo k výraznému zníženiu kapacity vášho akumulátora, je poistené certifikátom k akumulátoru. Jeho platnosť je maximálne 8 rokov od prvej registrácie vozidla, resp. do najazdenia 160 000 km. Na ďalšie otázky týkajúce sa akumulátora a certifikátu k akumulátoru vám odpovie váš partner Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text