Vito Mixto | Transportéry Mercedes-Benz

Vito Mixto: Váš multitalent pre náročné úlohy.

Vaše podnikanie posúva vpred.

Konfigurovať

Dopravuje ľudí a náklad.

Vito Mixto je váš všestranný pomocník s hviezdičkou: Pojme až do 6 osôb a ložný objem až 4,1 m³. Pohony s nízkou spotrebou každým kilometrom trvalo prispievajú k vášmu ekonomickému úspechu. Bezpečnostné vybavenie s technicky vyspelými asistenčnými systémami sú na vzornej úrovni, ako sa to v prípade vozidiel Mercedes-Benz očakáva. Rovnako sú tiež v najnovšom stave 3 voliteľné zvukové systémy a riešenia pripojenia Mercedes Me, pomocou ktorých môžete do svojho vozidla Vito priniesť digitálny svet.

Prednosti.

  1. Bezpečnosť
  2. Hospodárnosť
  3. Konektivita
Dosiahnite svoj cieľ. S excelentnou bezpečnosťou.

Zo vzorových bezpečnostných a asistenčných systémov vo vozidle Vito Mixto môžu profitovať všetci: vy, vaši spolujazdci a iní účastníci premávky. Súčasťou sériového bezpečnostného vybavenia je napr. asistent jazdy pri bočnom vetre a asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST. Okrem sériového airbagu pre vodiča sú voliteľne dostupné aj airbag pre spolujazdca1 bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy vpredu. Na požiadanie vám môžu pomôcť aktívny asistent brzdenia a aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC, asistent udržiavania v jazdnom pruhu a asistent sledovania mŕtveho uhla.

Zažite svoj vlastný ekonomický zázrak.

Kto zaobchádza so zdrojmi úsporne, je vyhľadávaným partnerom na podnikanie. Spomedzi 5 dieselových motorov Vito Mixto určite nájdete ekonomické riešenie vašich úloh. Typická spoľahlivosť a životnosť vozidiel Mercedes-Benz je zárukou toho, že Vito Mixto tu bude pre Vás vždy vtedy, keď ho budete potrebovať. K tomu prispievajú aj servisné intervaly v rozsahu až do 40 000 km.

Aj na cestách buďte na sieti.

S vozidlom Vito si digitálny svet beriete so sebou! Voliteľné audiosystémy ponúkajú zariadenie na hlasitý hovor a streamovanie hudby prostredníctvom Bluetooth® a umožňujú čiastočnú integráciu smartfónov. Prácu tak môžete zvládať ekonomicky a príjemne – aj vďaka jednoduchému ovládaniu.
Stále narastajúci počet služieb pripojenia Mercedes PRO Vám pomáha jednoduchšie a ekonomickejšie zvládať svoje úlohy. Rozsiahla ponuka voliteľných doplnkov siaha od komunikácie v rámci autoparku cez logistiku vozidiel až po systém núdzového volania Mercedes-Benz.

1

Pre Vito Mixto s registráciou ako osobné vozidlo (M1) je airbag pre spolujazdca súčasťou sériovej výbavy.

Dobrá zábava, najlepšie informácie.

Informačné a komunikačné systémy s početnými rozhraniami sa na požiadanie starajú o najlepšie spojenia a o dobrú zábavu. Obsluha voliteľných multimediálnych systémov Audio 30 a Audio 40 prostredníctvom dotykového displeja je intuitívna a pohodlná.

Vito Mixto, Audio 40

Audio 40

Vito Mixto, Audio 10

Audio 10

Vito Mixto, Audio 30

Audio 30

Mercedes PRO: zjednodušuje a urýchľuje vaše podnikanie.

Nájdite vhodné riešenia pre vaše vozidlo Vito.
Optimalizovaná podpora

Optimalizovaná podpora.

Pomáha šetriť čas a náklady.
Profitujte z lepšie plánovateľných a časovo úsporných návštev servisných prevádzok, ako aj z kratších časov státia a z priameho poskytnutia pomoci v núdzovom prípade.
Dozvedieť sa viac
Digitalizované záznamy

Digitalizované záznamy.

Neustály prehľad o dôležitých údajoch o vozovom parku.
Dôležité údaje o vozidlách vlastného vozového parku, akými sú napríklad absolvované cesty, máte kedykoľvek rýchlo k dispozícii.
Dozvedieť sa viac
Efektívne manažovanie autoparku

Efektívne manažovanie autoparku.

Neustály prehľad o statuse aj polohe vozidla.
 Zlepšite vyťaženie vášho vozového parku vďaka predvídavému a flexibilnému plánovaniu a takisto vďaka neustálemu prehľadu o vašich vozidlách.
Dozvedieť sa viac
Efektívna analýza štýlu jazdy

Efektívna analýza štýlu jazdy.

Trvalé zníženie nákladov na palivo a prestoje.
 Trvalo znížte vaše náklady na energiu a prestoje a zvýšte vašu hospodárnosť vďaka efektívnej analýze štýlu jazdy.
Dozvedieť sa viac
Zjednodušená komunikácia s autoparkom

Zjednodušená komunikácia s autoparkom.

Priame prepojenie manažéra vozového parku a vodiča.
 Zvýšte vašu produktivitu a ušetrite čas pomocou interaktívnej, rýchlej a jasnej komunikácie v rámci autoparku.
Dozvedieť sa viac
Mobilné ovládanie vozidla

Mobilné ovládanie vozidla.

Online ovládanie určitých funkcií vozidla na diaľku.
 Ovládajte a kontrolujte určité funkcie vozidla a status vozidla pohodlne na diaľku a zamknite či odomknite vaše vozidlo aj bez kľúča.
Dozvedieť sa viac
Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz

Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz.

Začlenia transportéry Mercedes-Benz do každého systému riadenia vozového parku.

Využite "Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz" od Mercedes PRO na začlenenie transportérov Mercedes-Benz do vášho existujúceho systému riadenia vozového parku.

 

Dozvedieť sa viac
Digitalizované riadenie elektrických dodávok

Digitalizované riadenie elektrických dodávok.1, 2

S plnou zásobou energiou na štarte – a s príjemnou teplotou.

Nechajte vaše elektrické vozidlá odštartovať s plne nabitými akumulátormi a príjemnou teplotou a vždy si zachovajte prehľad o riadení nabíjania

 

Dozvedieť sa viac
1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrábané od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho predajcu.

2

Služba „Inteligentné riadenie nabíjania“ je k dispozícii na vybraných trhoch. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny predajca. Predpokladom pre používanie služby "Inteligentné riadenie nabíjania" je vhodné napájacie zariadenie na vlastnom mieste. Ak chcete napájacie zariadenie používať mimo služby, tak sa obráťte na poskytovateľa napájacieho zariadenia.

Multitalent pre náročné úlohy.

Mnohé úlohy si vyžadujú špeciálne riešenia. Napríklad vtedy, keď chcete okrem nákladu prepraviť aj ľudí. Na to je Vito Mixto ten pravý. Vďaka čiastočnému zaskleniu, komfortnému nástupu a modifikovateľnému osadeniu sedadlami pre až 6 osôb je funkčný a zároveň pohodlný.
V prípade najväčšej z troch ponúkaných dĺžok vozidla môžete náklad za lavicou umiestniť na plochu ložného priestoru s obsahom až 2,63 m². Ďalšou výhodou sú veľké dverné otvory a nízka nakladacia hrana, ktoré vám uľahčia ťažké úlohy – pre ešte viac komfortu a bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní.
Dĺžka vozidla
Kompaktná
Dlhá
Extra dlhá
Plocha ložného priestoru
Dĺžka ložného priestoru
Objem ložného priestoru
 Max. zaťaženie
1,86 m²
2 433 mm
3,1 m³
XXX kg
2,26 m²
2 678 mm
3,6 m³
XXX kg
2,26 m²
2 678 mm
3,6 m³
XXX kg

Tu si svoju prácu užijete.

Vito Mixto
[*] Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel uvádza „Príručka o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe prúdu nových osobných motorových vozidiel“, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).