Vito Tourer na podnikateľské účely | Transportéry Mercedes-Benz

Vito Tourer: Tak všestranné ako sú aj vaše úlohy.

Urýchľovač vášho úspechu.

Konfigurovať

Špecialista na profesionálne prepravovanie osôb.

Vito Tourer odvezie až 8 osôb plus vodiča. Stredne veľká dodávka s hviezdičkou vám ponúka oveľa viac: Pohony s nízkou spotrebou každým kilometrom trvalo prispievajú k vášmu ekonomickému úspechu. Bezpečnostné vybavenie s technicky vyspelými asistenčnými systémami sú na vzornej úrovni, ako sa to v prípade vozidiel Mercedes-Benz očakáva. Rovnako sú tiež v najnovšom stave 3 voliteľné zvukové systémy a riešenia pripojenia Mercedes PRO, pomocou ktorých môžete do svojho vozidla Vito priniesť digitálny svet.

Prednosti.

  1. Bezpečnosť
  2. Hospodárnosť
  3. Konektivita
Dosiahnite svoj cieľ s príkladnou bezpečnosťou.

Zo vzorových bezpečnostných a asistenčných systémov v skriňovom vozidle Vito Tourer môžu profitovať všetci: vy, vaši cestujúci a iní účastníci premávky. Súčasťou sériového bezpečnostného vybavenia je napr. asistent jazdy pri bočnom vetre a asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST. K tomu patria aj airbagy a kontrolky zapnutia pásu vodiča a spolujazdca. Voliteľne sú dostupné bočné airbagy a okenné airbagy. Na požiadanie vám môžu pomôcť aktívny asistent brzdenia a aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC, asistent udržiavania v jazdnom pruhu a asistent sledovania mŕtveho uhla.

Zažite svoj vlastný ekonomický zázrak.

Kto zaobchádza so zdrojmi úsporne, je vyhľadávaným partnerom na podnikanie. Spomedzi 5 dieselových motorov Vito Tourer určite nájdete ekonomické riešenie vašich úloh. Typická spoľahlivosť a životnosť vozidiel Mercedes-Benz je zárukou toho, že Vito Tourer tu bude pre vás vždy vtedy, keď ho budete potrebovať. K tomu prispievajú aj servisné intervaly v rozsahu až do 40 000 km.

Aj na cestách buďte na sieti.

S vozidlom Vito si digitálny svet beriete so sebou! Voliteľné audiosystémy ponúkajú zariadenie na hlasitý hovor a streamovanie hudby prostredníctvom Bluetooth® a umožňujú čiastočnú integráciu smartfónov. Prácu tak môžete zvládať ekonomicky a príjemne – aj vďaka jednoduchému ovládaniu.
Stále narastajúci počet služieb pripojenia Mercedes PRO Vám pomáha jednoduchšie a ekonomickejšie zvládať svoje úlohy. Rozsiahla ponuka voliteľných doplnkov siaha od komunikácie v rámci autoparku cez logistiku vozidiel až po systém núdzového volania Mercedes-Benz.

Mercedes PRO: zjednodušuje a urýchľuje vaše podnikanie.

Nájdite vhodné riešenia pre vaše vozidlo Vito.
Optimalizovaná podpora

Optimalizovaná podpora.

Pomáha šetriť čas a náklady.
Profitujte z lepšie plánovateľných a časovo úsporných návštev servisných prevádzok, ako aj z kratších časov státia a z priameho poskytnutia pomoci v núdzovom prípade.
Dozvedieť sa viac
Digitalizované záznamy

Digitalizované záznamy.

Neustály prehľad o dôležitých údajoch o vozovom parku.
Dôležité údaje o vozidlách vlastného vozového parku, akými sú napríklad absolvované cesty, máte kedykoľvek rýchlo k dispozícii.
Dozvedieť sa viac
Efektívne manažovanie autoparku

Efektívne manažovanie autoparku.

Neustály prehľad o statuse aj polohe vozidla.
 Zlepšite vyťaženie vášho vozového parku vďaka predvídavému a flexibilnému plánovaniu a takisto vďaka neustálemu prehľadu o vašich vozidlách.
Dozvedieť sa viac
Efektívna analýza štýlu jazdy

Efektívna analýza štýlu jazdy.

Trvalé zníženie nákladov na palivo a prestoje.
 Trvalo znížte vaše náklady na energiu a prestoje a zvýšte vašu hospodárnosť vďaka efektívnej analýze štýlu jazdy.
Dozvedieť sa viac
Zjednodušená komunikácia s autoparkom

Zjednodušená komunikácia s autoparkom.

Priame prepojenie manažéra vozového parku a vodiča.
 Zvýšte vašu produktivitu a ušetrite čas pomocou interaktívnej, rýchlej a jasnej komunikácie v rámci autoparku.
Dozvedieť sa viac
Mobilné ovládanie vozidla

Mobilné ovládanie vozidla.

Online ovládanie určitých funkcií vozidla na diaľku.
 Ovládajte a kontrolujte určité funkcie vozidla a status vozidla pohodlne na diaľku a zamknite či odomknite vaše vozidlo aj bez kľúča.
Dozvedieť sa viac
Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz

Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz.

Začlenia transportéry Mercedes-Benz do každého systému riadenia vozového parku.

Využite "Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz" od Mercedes PRO na začlenenie transportérov Mercedes-Benz do vášho existujúceho systému riadenia vozového parku.

 

Dozvedieť sa viac
Digitalizované riadenie elektrických dodávok

Digitalizované riadenie elektrických dodávok.1, 2

S plnou zásobou energiou na štarte – a s príjemnou teplotou.

Nechajte vaše elektrické vozidlá odštartovať s plne nabitými akumulátormi a príjemnou teplotou a vždy si zachovajte prehľad o riadení nabíjania

 

Dozvedieť sa viac
1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrábané od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho predajcu.

2

Služba „Inteligentné riadenie nabíjania“ je k dispozícii na vybraných trhoch. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny predajca. Predpokladom pre používanie služby "Inteligentné riadenie nabíjania" je vhodné napájacie zariadenie na vlastnom mieste. Ak chcete napájacie zariadenie používať mimo služby, tak sa obráťte na poskytovateľa napájacieho zariadenia.

Elektrovany Mercedes-Benz: vhodné na každodenné použitie, ekonomické a špecifické pre príslušné odvetvie.

Zažite Vito Tourer aj s elektrickým pohonom.

Tu si svoju prácu užijete.

Vito Tourer
Vaše vozidlo čaká!
Zaujal vás tento model?
Neváhajte! Urobte ďalší krok na ceste k vášmu vysnívanému vozidlu.
[*] Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel uvádza „Príručka o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe prúdu nových osobných motorových vozidiel“, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).