Mercedes me connect

Na prepojenie s vaším vozidlom Mercedes-Benz.

Služby Mercedes me connect vás spoja s vaším vozidlom a vaše vozidlo spoja so všetkým, čo je pre vás dôležité.
O dostupnosti služieb pre rôzne konštrukčné rady, ako aj potrebných prvkoch mimoriadnej výbavy sa, prosím, informujte v prehľade služieb. Nájdete ho v podmienkach používania v časti Prehľad služieb Mercedes me connect.

Aktivovanie služieb Mercedes me connect

Aktivovanie služieb Mercedes me connect

Manažment údržby

Manažment údržby

Nehodový manažment a poruchový manažment

Nehodový manažment a poruchový manažment

Systém núdzového volania Mercedes-Benz

Systém núdzového volania Mercedes-Benz

Mercedes me Adapter

Mercedes me Adapter

Aplikácia Mercedes me

Aplikácia Mercedes me

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru

Obchodné služby

Obchodné služby

Finančné a poisťovacie služby

Finančné a poisťovacie služby

Aplikácie Mercedes‑Benz

Aplikácie Mercedes‑Benz

Nehodový manažment

Nehodový manažment

Poruchový manažment

Poruchový manažment

Zlepšenie produktu

Lokálne vyhľadávanie

Lokálne vyhľadávanie

Počasie

Počasie

Dopyt na status vozidla na diaľku

Dopyt na status vozidla na diaľku

Služby sprostredkované na diaľku

Služby sprostredkované na diaľku

Digitálny kľúč od vozidla

Digitálny kľúč od vozidla

Asistent parkovania ovládaný na diaľku

Vždy aktuálny stav – vďaka aktualizácii softvéru Mercedes me connect

Monitorovanie parkovacej služby

Sledujte svoje vozidlo Mercedes-Benz – aj pri parkovaní

Parkovanie

Parkovanie

Diagnostika na diaľku

Diagnostika na diaľku

Programovanie nezávislého kúrenia/nezávislej ventilácie

Programovanie nezávislého kúrenia/nezávislej ventilácie

Aktualizácia máp online

Aktualizácia máp online

Programovanie nastavení nabíjania a predklimatizovania

Programovanie nastavení nabíjania a predklimatizovania

Zamykanie a odomykanie dverí na diaľku

Diagnostika vozidla na diaľku

Komunikácia automobilu s okolím

Komunikácia automobilu s okolím

Ceny na čerpacích staniciach

Ceny na čerpacích staniciach

Zobrazenie nabíjacích stojanov

Zobrazenie nabíjacích stojanov

Diaľkové ovládanie okien a posuvnej strechy

Aplikácia na parkovanie

Funkcia parkovania pre aplikáciu

Diaľkové ovládanie okien

Zobrazenie nabíjacích stojanov eMSP

Plánovanie trasy

Plánovanie trasy

Lokalizácia vozidla

Lokalizácia vozidla

Poloha vozidla

Poloha vozidla

Geografické monitorovanie vozidla

Geografické monitorovanie vozidla

Predvídavá navigácia

Predvídavá navigácia

Kancelária v automobile

Kancelária v automobile

Ukazovateľ ECO

Ukazovateľ ECO

Personalizácia

Personalizácia

Upovedomenie pri prekročení určenej rýchlosti jazdy

Upovedomenie pri prekročení určenej rýchlosti jazdy

Ovládanie hlasom online LINGUATRONIC

Ovládanie hlasom online LINGUATRONIC

KOUČ ENERGIZING

KOUČ ENERGIZING

Chytrá domácnosť

Chytrá domácnosť

Upovedomenie o krádeži s upovedomením o škode počas parkovania

Upovedomenie o krádeži s upovedomením o škode počas parkovania

Rozhranie tretích strán

Rozhranie tretích strán

Služba osobného asistenta Mercedes me connect

Pripojiť a nabíjať

Zdieľanie vozidla