Digitálny pomocník pri záchrane Mercedes-Benz.

Digitálny pomocník pre záchranárov


Správny prehľad pre najrýchlejšiu možnú záchranu.

Digitálny pomocník pre záchranárov


Správny prehľad pre najrýchlejšiu možnú záchranu.

Obrázok znázorňuje veľmi hmlisté pozorovanie viacerých modrých svetiel záchranných vozidiel v noci.
Želané video nie je momentálne k dispozícii. Skúste to ešte raz neskôr, prosím.
Znova si pozrieť

Aby sa záchranné zložky na mieste nehody maximálne podporili, vyvinula spoločnosť Mercedes-Benz vlastných digitálnych pomocníkov pri záchrane. Vo vážnom prípade vytvoria prehľad o všetkých bezpečnostne relevantných detailoch na vozidle – a poskytnú tým behom sekundy život zachraňujúce výhody. Digitálni pomocníci pri záchrane Mercedes-Benz perfektne spolupracujú: nálepka pre záchranárov s kódom QR odkazuje priamo na správnu záchrannú kartu pre vozidlo. Aplikácia Rescue Assist pre chytré telefóny a tablety obsahuje okrem záchranných kariet aj trojdimenzionálne pohľady na vozidlo – teraz aj offline, ak na mieste nehody nie je k dispozícii mobilná sieť. Všetko toto zabezpečuje správny prehľad a poskytuje cennú úsporu času, keď sa vo vážnom prípade počíta každá sekunda.

Nálepka pre záchranárov


Prostredníctvom kódu QR k vhodnej záchrannej karte.

Nálepka pre záchranárov


Prostredníctvom kódu QR k vhodnej záchrannej karte.

Obrázok v obrazovej kombinácii zobrazuje Triedu C z boku a výrez druhého stĺpika s nálepkou pre záchranárov.
Obrázok v obrazovej kombinácii zobrazuje Triedu C z boku a výrez veka palivovej nádrže s nálepkou pre záchranárov.

Nálepka pre záchranárov Mercedes-Benz: príspevok k vašej bezpečnosti. K dispozícii pre všetky osobné vozidlá Mercedes-Benz a smart od roku výroby 1990.

Aplikácia Rescue Assist


Vyvolanie záchranných kariet online a offline.

Aplikácia Rescue Assist


Vyvolanie záchranných kariet online a offline.

Na obrázku je znázornená kombinácia obrázkov Triedy C zboku a prekrývajúci chytrý telefón s otvorenou aplikáciou v režime VR.

Rýchla a presná pomoc vďaka novej aplikácii pre tablety a chytré telefóny: v núdzovom prípade získajú záchranné zložky priamy prístup k vhodnej záchrannej karte vozidla. Aj najmodernejšie 3D náhľady v režime virtuálnej alebo rozšírenej reality extrémne rýchlo dopomáhajú k rozhodujúcemu prehľadu.

Záchranné karty


Rýchlejšia záchrana vďaka náčrtom špecifickým podľa vozidla.

Záchranné karty


Rýchlejšia záchrana vďaka náčrtom špecifickým podľa vozidla.

Obrázok znázorňuje Triedu C zboku so všetkými informáciami relevantnými pre záchranu.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, vytvárame štandardy: záchranné karty Mercedes-Benz obsahujú všetky náčrty špecifické pre vozidlo so všetkými informáciami relevantnými pre záchranu. Toto napomáha záchranným zložkám získať rozhodujúci prehľad a cestujúcim vo vozidle pomáha k rýchlejšej záchrane.